Transportkonventionerne


ADR [Vejtransport]

Færdselsstyrelsen har offentliggjort den danske udgave af ADR, se

Politi ( her er ADR konventionen i PDF-format)

 

IMDG-koden [Søtransport]

Iver C. Weilbach & Co. A/S 
Toldbodgade 35 - DK - 1253 Copenhagen K 
Tlf: (+45) 33 13 59 27     Fax: (+45) 33 93 59 27  

https://www.weilbach.com

         

RID [Banetransport]

RID ligger på Trafikstyrelsens hjemmeside.

https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Jernbanesikkerhed/Regler-og-gebyrer/Regler-for-farligt-gods/Om-RID

 

ICAO [Lufttransport]

http://www.icao.int

klik på publications