Farlig gods

Teknologisk Institut, Center for Plast og Emballage foretager godkendelse og kontrol af emballager til farligt gods i henhold til ADR, RID, IMGD og ICAO-standarderne.

Læs mere

Liste over IBC-kontrollanter

Her kan du se godkendte IBC-kontrollanterLæs mere

Klassifikation

Her kan du se klassifikationer.

 

 

Læs mere

Myndigheder

Her kan du finde adressefortegnelser til myndighederne, der håndterer spørgsmål vedr. farlig gods

 

Læs mere

Emballagetyper

Her kan du se de forskellige typer emballage til farligt gods.Læs mere