Adressefortegnelse myndigheder


Adressefortegnelse over myndigheder på området transport af farligt gods:

Transport af farligt gods ad vej (ADR)

Beredskabsstyrelsen
Danish Emergency Management Agency
Beredskabsstyrelsen - Datavej 16 - DK 3460 Birkerød 
Tlf: (+45) 45 90 60 00 Fax: (+45) 45 90 60 60 
E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk
Internet: www.brs.dk

Transport af farligt gods ad sø (IMDG)

Søfartsstyrelsen
Danish Maritime Authority

Søfartsstyrelsen - Vermundsgade 38 C - DK 2100 København Ø 
Tlf: (+45) 39 17 44 00 Fax: (+45) 39 17 44 01 
E-mail: sfs@dma.dk
Internet: www.sofartsstyrelsen.dk


Transport af farligt gods ad bane (RID)

Trafikstyrelsen
Danish National Authority 

Edvard Thomsens Vej 14
DK 2300 København S
Tlf: (+45 72 21 88 00
E-mail:  Info@trafikstyrelsen.dk
Internet: www.trafikstyrelsen.dk


Transport af farligt gods ad luft (ICAO)

Trafikstyrelsen
Danish National Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK 2300 København S
Tlf: (+45) 72 21 88 00
E-mail: Info@trafikstyrelsen.dk
Internet: www.trafikstyrelsen.dk