Logo: Emballering, link til forsidenLogo: Emballering, link til forsiden
Emballering
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Emballering > Transportkonventionerne

Her købes transportkonventionerne

 

ADR [Vejtransport]

Færdselsstyrelsen har offentliggjort den danske udgave af ADR, se https://www.fstyr.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/12/ADR-konventionen-ADR-2019-traeder-i-kraft.aspx

 

IMDG-koden [Søtransport]

Iver C. Weilbach & Co. A/S 
Toldbodgade 35 - DK - 1253 Copenhagen K 
Tlf: (+45) 33 13 59 27     Fax: (+45) 33 93 59 27  

         

RID [Banetransport]

RID ligger på Trafikstyrelsens hjemmeside.

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Jernbane/Farligt-gods/RID/RID-2019.aspx

 

ICAO [Lufttransport]

http://www.icao.int

klik på publications