Logo: Emballering, link til forsidenLogo: Emballering, link til forsiden
Emballering
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Emballering > Transportkonventionerne

Her købes transportkonventionerne

 

ADR [Vejtransport]

Færdselsstyrelsen har offentliggjort den danske udgave af ADR, se

Politi ( her er ADR konventionen i PDF-format)

 

IMDG-koden [Søtransport]

Iver C. Weilbach & Co. A/S 
Toldbodgade 35 - DK - 1253 Copenhagen K 
Tlf: (+45) 33 13 59 27     Fax: (+45) 33 93 59 27  

         

RID [Banetransport]

RID ligger på Trafikstyrelsens hjemmeside.

https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Jernbanesikkerhed/Regler-og-gebyrer/Regler-for-farligt-gods/Om-RID

 

ICAO [Lufttransport]

http://www.icao.int

klik på publications