Logo: Emballering, link til forsidenLogo: Emballering, link til forsiden
Emballering
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Emballering > Modelvæsker

Polyethylenemballagers kemiske forenelighed

 

Klasse 8

Ætsende sure uorganiske væsker, uden sekundære farer (klassifikationskode C1)

Svovlsyre (UN 1830 og 2796)

Vand

Svovlsyre, brugt (UN 1832)

Vand

Salpetersyre (UN 2031) med højst 55% syre

Salpetersyre

Perchlorsyre i vandig opløsning med højst 50 vægt-% syre (UN 1802)

Salpetersyre

Saltsyre (UN 1789) med højst 36% ren syre,

Hydrogenbromidopløsning (UN 1788),

Hydrogeniodidopløsning (UN 1787)

Vand

Flussyre (UN 1790) med højst 60% hydro-genfluorid 5 5)

Vand

Fluorborsyre (UN 1775) med højst 50% ren syre

Vand

Fluorsiliciumsyre (UN 1778)

Vand

Chromsyreopløsning (UN 1755) med højst 30% ren syre

Salpetersyre

Phosphorsyre (UN 1805)

Vand

Ætsende sure organiske væsker (klassifikationskode C3)

Acrylsyre (UN 2218),

Myresyre (UN 1779),

Eddikesyre (UN 2789 og 2790),

Thioglycolsyre (UN 1940)

Eddikesyre

Methacrylsyre (UN 2531)

Propionsyre (UN 1848)

Eddikesyre

Alkylphenoler, væske, n.o.s. (UN 3145, em-ballagegruppe III)

Eddikesyre

Ætsende basiske uorganiske væsker, uden sekundære farer (klassifikationskode C5)

Natriumhydroxidopløsning (UN 1824),

Kaliumhydroxidopløsning (UN 1814)

Vand

Ammoniakopløsning (UN 2672)

Vand

Andre ætsende væsker (klassifikationskode C9)

Chloritopløsning (UN 1906) og

hypochloritopløsning 6) (UN 1791, emballa-gegruppe III)

Salpetersyre

Formaldehydopløsninger (UN 2209)

Vand

Ætsende væsker, giftige (klassifikationskode CT1)

Hydrazin, vandig opløsning med mere end 37 vægt-% hydrazin (UN 2030)

Vand

 

 

5) Maks. 60 liter, tilladt anvendelsesperiode: to år.

6) Prøvningen udføres kun med udluftningsventil. Såfremt prøvningen udføres med salpetersyre som standardvæ-ske, skal ventilen og pakningen være syrefast. Med hensyn til hypochloritopløsningerne er det tilladt at anvende udluftningsventiler og pakninger af samme type, som er modstandsdygtige over for hypochlorit (f.eks. silicone-gummi), men ikke over for salpetersyre.