Logo: Emballering, link til forsidenLogo: Emballering, link til forsiden
Emballering
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Emballering > Modelvæsker

Polyethylenemballagers kemiske forenelighed

Klasse 6.1

Giftige organiske væsker, uden sekundære farer (klassifikationskode T1)

Anilin (UN 1547)

Eddikesyre

Furfurylalkohol (UN 2874)

Eddikesyre

Phenolopløsning (UN 2821, emballagegrup-pe III)

Eddikesyre

Giftige organiske væsker, ætsende (klassifikationskode TC1)

Cresoler (UN 2076),

Cresylsyre (UN 2022)

Eddikesyre

 

Klasse 6.2

Alle smittefarlige stoffer (UN 2814 og 2900, risikogruppe 2, og UN 3291), som anses for at være væsker ifølge 2.1.2.6)

Vand