Logo: Emballering, link til forsidenLogo: Emballering, link til forsiden
Emballering
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Emballering > Modelvæsker

Polyethylenemballagers kemiske forenelighed

Klasse 5.1

 

Oxiderende væsker, ætsende (klassifikationskode OC1)

Hydrogenperoxid, vandige opløsninger med mindst 20% og højst 60% hydrogenperoxid (UN 2014) 4)

Vand

Perchlorsyre med mindst 50 vægt-% og højst 72 vægt-% syre

(UN 1873)

Salpetersyre

Oxiderende væsker, uden sekundære farer (klassifikationskode O1)

Hydrogenperoxid, vandige opløsninger med mindst 8% og højst 20% hydrogenperoxid (UN 2984) 4)

Vand

Calciumchlorat, opløsning (UN 2429),

Kaliumchlorat, opløsning (UN 2427),

Natriumchlorat, opløsning (UN 2428)

Vand

Vand

Vand

 

Klasse 5.2

 

Anm.: tert-Butylhydroperoxid med mere end 40% peroxidindhold samt pereddikesyrer er ikke omfattet.

 

 AB

Alle organiske peroxider i en teknisk ren form eller opløst i opløsningsmidler, som, hvad deres forenelighed angår, omfattes af standardvæsken "blanding af carbonhydri-der" på denne liste.

(UN 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117 og 3119)

n-Butylacetat/befugtningsopløsning med 2% n-butylacetat og blanding af carbon-hydrider og salpetersyre, 55%

Foreneligheden af ventiler og pakninger med organiske peroxider kan ved hjælp af labora-torieforsøg med salpetersyre efterprøves uafhængigt af typeprøvningen.

 4) Prøvningen udføres kun med udluftningsventil.