Logo: Emballering, link til forsidenLogo: Emballering, link til forsiden
Emballering
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Emballering > Modelvæsker

Polyethylenemballagers kemiske forenelighed

 

Liste over stoffer, som standardvæskerne kan sidestilles med i henhold til 4.1.1.21.6 i transportkonventionerne RID og ADR

 

Stofbetegnelse

Standardvæske

Brandfarlige væsker i emballagegruppe II uden sekundære farer

(klassifikationskode F1, emballagegruppe II)

Stoffer med et damptryk ved 50°C på højst 110 kPa (1,1 bar)

- Råpetroleum og andre råolier

Blanding af carbonhydrider

- Carbonhydrider

Blanding af carbonhydrider

- Halogenerede stoffer

Blanding af carbonhydrider

- Alkoholer

Eddikesyre

- Ethere

Blanding af carbonhydrider

- Aldehyder

Blanding af carbonhydrider

- Ketoner

Blanding af carbonhydrider

- Estre

n-Butylacetat med en opsvulmningseffekt på op til 4 vægt-%; i andre tilfælde: blan-ding af carbonhydrider

Blandinger af ovennævnte stoffer med koge-punkt eller med kogepunkt ved kogningens begyndelse på over 35°C, med højst 55% nitrocellulose med et nitrogenindhold på højst 12,6% (UN 2059).

n-Butylacetat/n-butylacetatmættet befugt-ningsopløsning og blanding af carbon-hydrider

Viskøse stoffer, der opfylder klassifikations-kriterierne i 2.2.3.1.4

Blanding af carbonhydrider

Brandfarlige væsker i emballagegruppe II, giftige

(klassifikationskode FT1,emballagegruppe II)

Methanol (UN 1230)

Eddikesyre

Brandfarlige væsker i emballagegruppe III uden sekundære farer

(klassifikationskode F1, emballagegruppe III)

- Petroleum, solventnafta

Blanding af carbonhydrider

- Mineralsk terpentin (terpentinerstatning)

Blanding af carbonhydrider

- Carbonhydrider

Blanding af carbonhydrider

- Halogenerede stoffer

Blanding af carbonhydrider

- Alkoholer

Eddikesyre

- Ethere

Blanding af carbonhydrider

- Aldehyder

Blanding af carbonhydrider

- Ketoner

Blanding af carbonhydrider

- Estre

n-Butylacetat med en opsvulmningseffekt på op til 4 vægt-%; i andre tilfælde: blan-ding af carbonhydrider

- Nitrogenholdige stoffer

Blanding af carbonhydrider

Blandinger af ovennævnte stoffer med højst 55% nitrogencellulose med et nitrogenind-hold på højst 12,6% (UN 2059).

n-Butylacetat/n-butylacetatmættet befugt-ningsopløsning og blanding af carbon-hydrider