Logo: Emballering, link til forsidenLogo: Emballering, link til forsiden
Emballering
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Emballering > Emballage typer

Emballage til farlige stoffer

Emballage til farlige stoffer

Industriprodukter, hel- eller halvfabrikata, som ud fra farlighedsbegrebet samt udfra UN-listen kan klassificeres ved et UN-No., skal have en emballage.

En emballage er en enhed ("beholder"), der ved sit materiale og sin konstruktionstype kan indeholde et aktuelt stof fra produktion, gennem lagring og transport, frem til brugeren.

Emballagens egenskaber beskrives udfra materialet, konstruktionen og dens funktionsegenskaber.

UN-Recommendations (FN-anbefalinger) for emballager omfatter kolli (emballage med indhold) med nettovægt op til 400 kg. Større emballager, trykemballager, Intermediate Bulk Containers (IBC'ere og tanke beskrives indenfor det aktuelle regelsæt, f.eks. RID eller ADR, samt evt. udfra nationale forskrifter.

Emballage betegnes i henhold til UN som følger:

Udvendig emballage: dagligt benævnt som transportemballage
Indvendig emballage: dagligt benævnt som detailemballage
Kombinationsemballage:
(Engelsk: combination packagings) en transportemballage, som kan indeholde en eller flere detailemballager
Sammensat emballage:
(Engelsk: composite packagings) f.eks. en ståltromle med en indvendig plasttromle, hvor de de to materialer danner en enhed såvel under fyldning som  tømning.

Følgende viser inddeling af emballagetyper:

1. Tromle 
2. Trætønde 
3. Dunk 
4. Kasse 
5. Sæk 
6. Kompositemballage 
7. (Reserveret)
0. Blikemballager

Følgende viser inddeling af materialetyper:

A. Stål
B. Aluminium
C. Træ
D. Krydsfinèr
F. Genbrugsmateriale baseret på træfibre
G. Papmateriale (massivpap og bølgepap)
H. Plast
L. Textiler
M. Papir (flerlags)
N. Metal (andet end stål og aluminium)
P. Glas, porcelæn eller keramiske materialer

Det farlige stof med sit firecifrede nummer i henhold til UN-Recommendations er endvidere, udfra risikoniveau, placeret som følger:

Emballagegruppe I - meget farligt (great danger)

Emballagegruppe II - farligt (medium danger)

Emballagegruppe III - mindre farligt (minor danger)

 

Denne gruppering fastlægger:

* Emballagemateriale
* Emballagetype
* Volumenstørrelse
* Maksimal vægt af det farlige stof, der kan pakkes i en transportemballage
* Faremærkning
* Prøvningskrav til emballagen
* Emballagens typemærkning

Alle emballager skal være forsynet med mærkninger, som er anbragt på et sted og i en størrelse, der passer til emballagen, således at de er permanente og letlæselige.

Ved kolli med en bruttomasse på over 30 kg skal mærkningerne eller et duplikat deraf påsættes emballagens top eller side.

Bogstaverne, tallene og tegnene skal have en størrelse på mindst 12 mm; undtaget herfra er emballager med en kapacitet på højst 30 liter hhv. 30 kg, hvor størrelse skal være mindst 6 mm; undtaget er tillige emballager med en kapacitet på højst 5 liter hhv. 5 kg, hvor mærkningen skal have en passende størrelse.

Bogstaverne "T", "V" eller "W" kan sættes efter emballagekoden. Bogstavet "T" angiver en bjærgningsemballage i overensstemmelse med Transportkonventionerne. Bogstavet "V" angiver en særlig emballage i overensstemmelse med Transportkonventionerne. Bogstavet "W" angiver, at emballagen selv om den er af samme type som angivet ved koden, er fremstillet efter en specifikation, der afviger fra emballageforskrifterne.

Til orientering om, hvorledes typeprøvede og typegodkendte emballager skal typemærkes, og hvad mærkningens bogstaver og tal betyder, er der i det følgende vist to mærkninger - en for ståltromlen og en for plastbeholderen med udvendig kasse af bølgepap (composite packaging).

 

Ståltromle med aftagelig låg, eksempel

 

1A2 tromle med aftagelig låg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 1A2/X/200/S/ÅR/DK
ETi-xxxxx/FIRMANAVN ELLER LOGO
UN står for The United Nations packaging symbol
1A2 står for ståltromle med aftagelig låg
X står for pakkegruppe I (Y=II og Z=III)
200 står for antal kg emballagen må indeholde
S står for fast stof (Solid)
ÅR står for produktionsår
DK står for det land hvori godkendelsen er foretaget
ETi-xxxxx DTI Emballage & Transport er den instans der har typeprøvet og typegodkendt emballagen, samt typegodkendelses nr.
Firmanavn Det firma som har typegodkendelsen eller logo

 

Plastbeholder med ydre papkasse, eksempel

Komposite emballage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 6HG2/Y/100/ÅR/DK
ETi-xxxxx/FIRMANAVN ELLER LOGO
UN står for The United Nations packaging symbol
6HG2 Plastbeholder med ydre papkasse (kompositemballage)
Y står for pakkegruppe II
100  står for prøvetryk med væske i kPa
ÅR står for produktionsår
DK står for det land hvori godkendelsen er foretaget
ETi-xxxxx DTI Emballage & Transport er den instans der har typeprøvet og typegodkendt emballagen, samt typegodkendelses nr.
Firmanavn Det firma som har typegodkendelsen eller logo